Butir Butir Pancasila – Pancasila merupakan dasar negara, berdasarkan ketetapan MPR No. 11/MPR/1978 mengenai Ekaprasetia Pancakarsa menguraikan kelima asas dalam Pancasila […]